top of page

Emma-Stina Vehmanen

Suomen Yrittäjät toteuttaa kahden vuoden välein kuntabarometrin. Siinä mitataan yrittäjien tyytyväisyyttä paikkakuntansa elinkeinopolitiikkaan. Tuorein barometri julkaistiin nyt toukokuussa. Espoon osalta tuloksissa on vielä parantamisen varaa.

Espoolla on paljon tarjottavaa yrityksille. Osaavaa työvoimaa on kasvavassa kaupungissa löydettävissä myös erityisasiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Espoossa asuu paljon ostovoimaisia kuluttajia. Korkeakoulut ja huippuluokan tutkimustoiminta lisäävät kaupungin houkuttelevuutta. Emme kuitenkaan voi tyytyä nykytilaan, vaan voimme palvella yrityksiä vielä paremmin ja siten edistää espoolaisyritysten kasvua ja menestystä ja houkutella uusia firmoja kaupunkiimme.

Tuoreen kuntabarometrin mukaan espoolaiset yrittäjät toivovat kaupungin panostavan erityisesti päätöksenteon yrityslähtöisyyteen, yrityspalveluihin ja infrastruktuuriin. Yrityspalveluista tärkeimmiksi nostetaan aloittavan yrittäjän palvelut, sujuvat lupapalvelut ja erilaiset koulutukset. 

Espoo sai barometrissa kritiikkiä muun muassa lupahakemusten käsittelyn sujuvuudesta ja yritysten huomioimisesta kaavoituksessa. Tulokset vastaavat sitä palautetta, mitä olen yrityksiltä saanut kaupunginvaltuutettuna.

 

Espoon rakennusvalvonnan ongelmat ja rakennuslupien kestämättömän pitkät käsittelyajat ovat laajasti tiedossa. Tämä pitää saada nopeasti kuntoon, sillä lupajonossa odottaminen tulee yritykselle kalliiksi. 

Myös yritystonttien tarjontaa pitää lisätä, tai yrityksiä alkaa siirtyä naapurikuntiin. Kaikki yritystoiminta ei sovi Keilaniemen toimistotaloihin tai kauppakeskuksiin, vaan tarvetta on jatkossakin myös esimerkiksi varasto- ja tuotannolliselle tilalle. Näiden tilojen ja tonttien tarjonta ei ole tällä hetkellä riittävää.

Kannustan yrittäjiä olemaan yhteyksissä Espoon päättäjiin ja antamaan palautetta, miten kaupungin toimintaa voisi kehittää yrittämistä ja kasvua vielä paremmin tukevaksi. Kaupungin ja yrittäjien yhteistyö on tärkeää ja edistää molempien menestystä.

Emma-Stina Vehmanen

Espoon kaupunginvaltuutettu (kok.)

bottom of page