top of page

Emma-Stina Vehmanen

Suomi tarvitsee lisää markkinataloutta ja yksityistä omistajuutta. Seuraavan hallituksen tulee toteuttaa kunnianhimoisia toimenpiteitä kilpailun avaamiseksi ja julkisomisteisten yhtiöiden markkinoilla toimimisen vähentämiseksi. Tarkasteluun on otettava niin monopolit, inhouse-yhtiöt kuin valtion omistukset pörssiyhtiöissä.
 
Ensimmäinen askel on tarpeettomiksi muuttuneista monopoleista luopuminen: aitoa kilpailua tarvitaan niin alkoholi-, apteekki-, rautatie- kuin rahapelimarkkinallakin. Lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että markkina on avoin uusille haastajille. Tämän jälkeen pitää hyvin tarkkaan harkita, mistä valtion omistuksista on edelleen syytä pitää kiinni. Jos toimialalla on aidosti kilpailtu markkina, ei valtion omistuksen jatkamiselle ole perusteita. Tällä perusteella valtion omistuksesta VR:n junaliiketoiminnassa kannattaa pitää kiinni, kunnes alalle syntyy aito kilpailtu markkina; toisaalta VR:n omistama bussiyhtiö Pohjolan Liikenne voitaisiin myydä yksityiselle toimijalle, koska bussialalla kilpailua riittää.
 
Monopolit ovat yksi ongelma reilulle kilpailulle. Toinen on se, että julkinen sektori on mukana kilpailluilla markkinoilla lukuisten kokonaan ja osittain omistamiensa yhtiöiden kautta. Valtiolla, kuten kunnilla ja hyvinvointialueillakin, on omistuksia lukuisissa inhouse-yhtiöissä, joiden kautta julkinen sektori voi hankkia esimerkiksi ohjelmistokehitystä ilman avointa kilpailutusta. Suomessa insinöörien luvattuna maana ohjelmistokehitystä olisi kyllä tarjolla ilman valtion ja kuntien omia it-talojakin. Suorahankintoja inhouse-yhtiöiltä tulisi vähentää, tarpeettomista inhouse-omistuksista luopua ja hankintalaki laittaa remonttiin markkinahäiriöiden torjumiseksi.
 
Valtio on sijoitusyhtiö Solidiumin kautta vähemmistöomistaja kahdessatoista pörssiyhtiössä. Lisäksi valtio omistaa pörssiyhtiöiden osakkeita suoraan. Tavoitteena tulisi olla, että valtion taseessa ei ole osakkeita, jotka omistetaan pelkän finanssi-intressin takia. Valtion omistukset ovat perusteltuja silloin, kun kyseessä on yhteiskunnan perusinfra, turvallisuus- tai huoltovarmuuskysymys tai aito strateginen intressi. Se, että Solidium on ammattimainen ja sinänsä hyvä toimija ei muuta sitä, että pörssisijoittaminen ei yksinkertaisesti ole valtion tehtävä.
 
Valtio-omistuksesta luopumisessa on mahdollisuuksia niin omistetuille yhtiöille kuin muille sijoittajille. Valtio-omistajaan liittyy aina poliittinen riski, joten valtion merkittävä omistusosuus voi heikentää yksityisten sijoittajien halua sijoittaa yhtiön osakkeisiin ja alentaa yhtiön arvoa.
 
Valtion omistuksista luopuminen kokonaan tai osittain antaisi mahdollisuuden tehdä uutta kasvua vauhdittavia ratkaisuja. Pörssiomaisuuden myyntituloja ei missään tapauksessa tule hassata paisuviin julkisiin menoihin. Sen sijaan niille tulee löytää käyttötarkoitus, jolla luodaan kasvun mahdollisuuksia pitkällä aikajänteellä. Hyvä kohde voisi olla esimerkiksi suomalaisten korkeakoulujen merkittävä pääomittaminen. Tämä lisäisi korkeakoulujen autonomiaa ja turvaisi laadukkaan koulutuksen ja tutkimuksen.
 
Myös valtion rahastot ja vastaavat tulisi perata tarkkaan läpi. Esimerkiksi Valtion asuntorahastoa keventämällä voitaisiin saada rahaa kasvukeskusten asuntotuotantoa tukeviin infrainvestointeihin, kuten kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan esittänyt.
 
Vahvan valtio-omistuksen sijaan Suomessa tarvitaan lisää tilaa kotimaiselle omistajuudelle. Suomen etu olisi, että meillä olisi naapurimaa Ruotsin tapaan sekä yksityisiä suuromistajia, että vahvempaa kansankapitalismia. Ruotsissa tehdyistä toimenpiteistä kannattaisi ottaa tarkasti mallia. Siellä valtio on määrätietoisesti luopunut pörssiomistuksistaan.
 
Toivon seuraavalta hallitukselta rohkeutta edistää tarmokkaasti markkinataloutta. Valtion tehtävä on säännellä ja valvoa markkinoita, jotta aito ja reilu kilpailu voi toteutua. Markkinoilla toimivien yritysten pyörittäminen ja niihin sijoittaminen on syytä jättää kansalaisille.

Emma-Stina Vehmanen
Eduskuntavaaliehdokas, KTM, VTM
Kokoomus Uusimaa

bottom of page