Vaaliteemat

Haluan edistää Espoon valtuustossa muun muassa seuraavia teemoja:

 • Viihtyisä ja elävä Espoo

 • Hyviä ja sopivia koteja kaikille espoolaisille ja espoolaisiksi haluaville

 • Sujuva arki myös ilman omaa autoa

 • Maailmanluokan koulutusta

Viihtyisä ja elävä Espoo

Kaupunkipolitiikan tehtävä on luoda ihmisille mukavaa, viihtyisää ja turvallista elinympäristöä. Espoolaisena kaupunkipäättäjänä olisin rakentamassa kaupunkia, jossa on hyvä asua. Viihtyisä kaupunki on sellainen, jota on kaunis katsoa. Käytännön kuntapolitiikassa tätä edistetään esimerkiksi tasokkaaseen arkkitehtuuriin ja viheralueisiin panostamalla.

Suhtaudun erittäin myönteisesti Espoon kasvuun ja uusiin rakennushankkeisiin. Uudiskohteiden pitää kuitenkin sopia alueen tunnelmaan. Uudisrakentaminen luo parhaillaan sekä uutta kaupunkikuvaa että sulautuu saumattomasti vanhaan. Uusia alueita kehitettäessä tulee panostaa mielenkiintoiseen ja omaleimaiseen arkkitehtuuriin. Liukuhihnalta tehtyjen laatikoiden aika on ohi.

Toinen olennainen asia miellyttävän asuinympäristön kannalta on monipuoliset lähipalvelut. Paikallisilla yrityksillä on hyvän asuinympäristön luomisessa valtavan iso rooli. Kaupunginvaltuutettuna edistäisin sellaisen Espoon syntymistä, jossa on kivoja ravintoloita street food -rekoista Espoon ensimmäiseen Michelin-tason ravintolaan, eikä viinibaariin tarvitse lähteä Helsingin puolelle.

Hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet ovat monelle yksi syistä asua juuri Espoossa. Liikunta- ja harrastuspaikkoihin pitää panostaa myös jatkossa: esimerkiksi siihen, että joka kaupunginosassa on lapsiperheille houkuttelevia leikkipaikkoja ja siihen, että läheisen lenkkipolun varresta löytyy ulkokuntoiluvälineitä tai kuntoportaat.

Emman top 5

 • Panostetaan asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Kaikkialla Espoossa on voitava liikkua turvallisesti kaikkina vuorokaudenaikoina.

 • Edistetään monipuolisen ravintola- ja kaupunkikulttuurin juurtumista Espooseen esimerkiksi varmistamalla sopivien liiketilojen saatavuus sekä keventämällä yrittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen liittyvää byrokratiaa.

 • Edellytetään tasokasta arkkitehtuuria erityisesti korkeilta rakennuksilta.

 • Varmistetaan kaavoituksella, että uudisrakentaminen sopii alueiden ilmeeseen ja että kaupunkikuva ei muutu yksipuoliseksi.

 • Kuullaan ja toteutetaan asukkaiden toiveita myös arjen “pienissä” asioissa, kuten penkkien sijoittelussa ja valaistuksen parantamisessa. Laajennetaan osallistavaa budjetointia, jossa osa kaupungin varoista suunnataan kaupunkilaisten itse ehdottamiin hankkeisiin, jotka parantavat arjen toimivuutta ja lähiympäristön viihtyisyyttä.

Hyviä ja sopivia koteja kaikille espoolaisille ja espoolaisiksi haluaville

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki, mutta ei näytä siltä. Haluaisin tulevaisuudessa nähdä Espoon, jossa ratojen varsilla sijaitsevissa keskuksissa on korkeaa ja tiivistä rakentamista ja isomman asukasmäärän mukanaan tuomat nykyistä paremmat palvelut. Tiivis kaupunkimainen elinympäristö houkuttelee Espooseen erityisesti nuorempia sukupolvia, mutta myös yhä useampi lapsiperhe ja seniori haluaa asua kävelymatkan päässä kaikista palveluista.

Kaupunkimaisempi Espoo ei tarkoita sitä, että lopetetaan omakotitalojen rakentaminen ja kaadetaan metsät kerrostalojen tieltä. Espoolaisten toiveet asumisen suhteen ovat erilaisia, ja kaikille niille on kaupungissa sijaa. Urbaani Espoo ja omakotitalojen Espoo eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan.

Tiedän henkilökohtaisenkin kokemuksen kautta, että ensiasunnon ostamisesta pääkaupunkiseudulla on tullut yhä vaikeampaa. Kannan huolta tästä - ahkeran nuoren työssäkäyvän olisi tärkeää halutessaan päästä omistusasumiseen kiinni. Espoossakin hinnat ovat etenkin suosituimmilla alueilla nousseet voimakkaasti. Riittävän suuri rakentamisen volyymi hillitsee hintojen kasvua ja mahdollistaa sen, että eri elämäntilanteissa oleville asunnon ostajille löytyy Espoosta sopiva kohde.

Toinen tapa hillitä asumisen kustannusten nousua on normien purkaminen. Esimerkiksi panostaessamme toimivaan joukkoliikenteeseen etenkään kaikilla raiteiden varressa sijaitsevilla asuinalueilla ei tarvita valtavaa määrää parkkipaikkoja. Vaatimalla vähemmän parkkipaikkarakentamista saadaan enemmän tilaa asunnoille ja viihtyisälle kaupunkiympäristölle, ja samalla asumisen hintaa alas.

Espoossa investoidaan merkittävästi joukkoliikenteeseen toteuttamalla useita merkittäviä raidehankkeita, kuten Länsimetron jatko ja Raide-Jokeri. Talouden ja ilmaston kannalta on fiksua hyödyntää asemanseudut täysimääräisesti, jotta kalliista infrastruktuuri-investoinneista saadaan maksimaalinen hyöty. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja palveluiden äärellä maa on arvokkainta, joten sinne kannattaa rakentaa tiiviisti ja korkeasti.

Emman top 5

 • Jatketaan Espoon kasvutarinaa kaavoittamalla riittävästi ja monipuolisesti uutta asuntotuotantoa. Tarvetta on sekä omakotitonteille että uusille korkeille ja tiiviille kerrostaloalueille raiteiden varressa.

 • Varmistetaan uusien omistusasuntokohteiden riittävä tarjonta, jotta asuntojen hinnat pysyvät maltillisina.

 • Tavoitellaan sitä, että Espoo on pääkaupunkiseudun houkuttelevin asuinpaikka niin muualta Suomesta kuin ulkomailta tänne töihin tai opiskelemaan muuttaville. Tähän vaikuttavat mm. riittävä ja laadukas asuntotarjonta sekä helpot liikenneyhteydet työpaikoille ja korkeakouluihin.

 • Lasketaan asumisen hintaa mm. keventämällä pysäköintipaikkojen määrävaatimuksia toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

 • Kaavoitetaan riittävästi hyviä omakotitalotontteja, jotta Espoo on jatkossakin houkuttelevin vaihtoehto pientaloasujille.

Sujuva arki myös ilman omaa autoa

Espoolla on maine autoilijoiden kaupunkina, mutta arjen on sujuttava Espoossa myös ilman autoa. Joukkoliikenteeseen panostaminen on ilmastoteko, joka tekee ihmisten arjesta helpompaa. Joukkoliikenneyhteyksien pitää olla hyvät koko Espoossa, mutta erityisesti tiiviisti rakennetuissa kaupunginosissa raiteiden varrella.

Joukkoliikenteeseen panostaminen ei tarkoita autoilun hankaloittamista. Osalle ihmisistä autoilu on välttämätöntä töissä käymiseksi tai perheen arjen pyörittämiseksi. Päättäjien ei tule vaikeuttaa näiden ihmisten elämää. Poliittisilla ratkaisuilla on tuettava eri liikkumismuotojen yhdistämistä - esimerkiksi sitä, että metron ja junan liityntäpysäköinti toimii sujuvasti ja autolla tarvitsee kulkea vain osa matkasta. Autoilun hankaloittamisen sijaan tavoitteena tulee olla toimivampi ja monipuolisempi joukkoliikenne, jonka käyttäjäksi vaihdetaan halusta, ei pakosta.

Joukkoliikenteen suunnittelussa on huomioitava, että elämä on muuttunut yhä enemmän ympärivuorokautiseksi. Myöhään illalla tai aikaisin aamusta työvuoroaan lopettelevan ihmisen pitää päästä näppärästi kotiin julkisilla, samoin kuin bileistä Otaniemestä palaavan opiskelijan. Elämä ei tapahdu vain päiväsaikaan.

Toimiva ja kohtuuhintainen joukkoliikenne jättää ihmisille enemmän rahaa käteen. Auton käyttö ja ylläpito maksavat helposti satoja euroa kuukaudessa, mikä on monelle liikaa. Ja vaikka autoon olisikin varaa, mahdollisuus jättää auto ostamatta tai vähentää sen käyttöä jättää enemmän käyttövaraa elämän muihin asioihin.

Espoo tarvitsee nyt ja jatkossa isoja panostuksia raide- ja tiehankkeisiin. Länsimetro, Raide-Jokeri ja Espoon kaupunkirata tuovat Espooseen valtavasti hyvää. Ihmisten arki helpottuu parempien liikenneyhteyksien myötä. Uusia houkuttelevia alueita asuntoineen ja työpaikkoineen voidaan rakentaa ja Espooseen saadaan houkuteltua uusia asukkaita ja yrityksiä. Samalla Espoo saa taloudellista hyötyä, kun maan ja asuntojen arvo niiden myötä nousee. Vastuullisella kokoomuslaisella taloudenpidolla mahdollistetaan liikenneverkon parantaminen myös tulevaisuudessa. Fiksut infrastruktuuri-investoinnit maksavat itsensä takaisin.

Emman top 5

 • Edistetään toimivaa liikennettä kaikkien kulkumuotojen osalta. Espoossa on voitava liikkua sujuvasti niin joukkoliikenteellä, autolla, pyörällä kuin kävellen.

 • Jatketaan kunnianhimoisia panostuksia liikenneinfraan.

 • Laajennetaan metron ja bussien vuoroja myös yöaikaan alueilla, jossa sille olisi tarvetta.

 • Huolehditaan, että tie- ja katuverkko on hyvässä kunnossa ja autolla liikkuminen mahdollisimman ruuhkatonta.

 • Edesautetaan liikenteen päästöjen vähentämistä varmistamalla, että sähköautojen latauspisteitä ja esimerkiksi erilaisia autojen yhteiskäyttöpalveluita on Espoossa hyvin saatavilla.

Maailmanluokan koulutusta

Osaaminen ja korkea koulutus ovat olleet aina Espoon vahvuuksia. Espoo on Aalto-yliopiston myötä kansainvälisestikin merkittävä yliopisto- ja tiedekaupunki, millä on valtava merkitys koko kaupungille. Espoolaiset ovat koulutettua väkeä: Espoo on vuodesta toiseen yksi Suomen korkeimmin koulutetuista kaupungeista.

Aalto-yliopisto ja ammattikorkeakoulujen kampukset houkuttelevat Espooseen opiskelijoita, mutta iso merkitys kaupungin vetovoimaan on myös muilla koulutusasteilla. Lapsiperheille on tärkeää, että kodin läheltä tai työmatkan varrelta löytyy hyvät päiväkodit ja koulut. Peruskouluissa ja lukioissa on tärkeää panostaa laatuun, monipuolisuuteen ja yksilöllisyyteen.

Sekä erityisen motivoituneiden että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin pitää pystyä vastaamaan. Laajat valinnaisainemahdollisuudet varmistavat muun muassa sen, että espoolaisilla nuorilla on monipuolinen kielitaito. Tasokas ammatillinen koulutus on tärkeää paitsi opiskelijoille, myös espoolaisille yrityksille osaavan työvoiman saamiseksi.

Sivistys kuuluu kaikille. Laadukkaiden kirjastojen kautta kaikilla espoolaisilla on mahdollisuus uuden oppimiseen, vaikka kotoa ei löytyisikään laajaa kirjahyllyä tai monipuolisia lehtitilauksia. Kirjastoilla on iso roolinsa erityisesti lasten ja nuorten houkuttelemisessa lukemisharrastuksen pariin, mikä on tärkeää suomalaisten lukutaidon heikentyessä koko ajan.

Emman top 5

 • Varmistetaan turvallinen opiskeluympäristö kaikille espoolaisille lapsille ja nuorille tarttumalla tiukasti mahdollisiin sisäilmaongelmiin.

 • Mahdollistetaan yksilöllinen opetus sekä erityistä tukea tarvitseville että erityisen motivoituneille nuorille.

 • Tarjotaan monipuolisesti valinnaisaineita mm. monipuolisen kielitaidon mahdollistamiseksi.

 • Huolehditaan työelämäyhteistyöstä ja eri koulutusasteiden välisestä yhteistyöstä espoolaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Esimerkiksi mahdollisuus suorittaa korkeakoulukursseja jo lukiossa on tärkeä asia motivoituneille lukiolaisille, jota pitää edelleen kehittää.

 • Tuetaan parhaiden kotimaisten ja kansainvälisten lahjakkuuksien tuloa espoolaisiin korkeakouluihin huolehtimalla Espoon houkuttelevuudesta.