top of page

Emma-Stina Vehmanen

Keskusta ehdotti tuoreessa asuntopoliittisessa avauksessaan asuntopolitiikan siirtämistä pois ympäristöministeriöstä, jossa se jää ilmasto- ja luontoasioiden varjoon. Ministeriöjaon päivittäminen on tervetullut ehdotus, sillä jokaisen ihmisen arjessa oleelliset asuntoasiat ansaitsevat suuremman painoarvon politiikassa. Ympäristöministeriön pahasti epäonnistunut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus osoittaa, että nämä teemat voisivat edetä paremmin muualla vahvemmin resursoituna.

Suomeen tulisi perustaa rakennetun ympäristön ministeriö vastaamaan liikenteestä, asumisesta ja maankäytöstä. Yhä kaupungistuvassa Suomessa asunto- ja liikennepolitiikan yhteys on tiivis.

Asuntoja ja toimitiloja kannattaa rakentaa sinne, missä liikenneyhteydet ovat hyvät. Siksi liikenneinvestoinneilla voidaan vauhdittaa rakentamista. Liikenneinvestointeihin käytettävissä olevat niukat resurssit tulisi nykyistä paremmin pystyä kohdistamaan kohteisiin, joissa niillä voidaan tehostaa maankäyttöä.

Asuminen, maankäyttö ja liikenne ovat merkittäviä päästöjen aiheuttajia. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni voisi asua hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varressa.  Päästövähennysten saavuttamiseksi rakennettua ympäristöä tulisi pystyä kehittämään kokonaisuutena.

Maankäyttöä, asumista ja liikennettä ohjataan yhdessä jo kaupungeille tärkeissä MAL-sopimuksissa. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä näiden asioiden yhteensovittamisessa on nykyisellään usein haasteita. Yhteistyötä edesauttaisi ministeriöjaon päivittäminen nykypäivän tarpeita vastaavaksi. Nykyinen liikenne- ja viestintäministeriön toimintakenttä periytyy Postin historiasta lennättimineen. Nykypäivänä liikenteen ja asumisen yhteys on huomattavasti tiiviimpi, kuin liikenteen ja viestinnän.

 

Emma-Stina Vehmanen

Kaupunginvaltuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen (kok.)

bottom of page